WWW là gì? WWW có khác gì với non-WWW hay không?

Apache mặc dù giờ không còn đánh giá cao như nginx nữa, và hầu hết mọi người mình biết đều đã chuyển hết từ Apache sang Nginx. Mình có tới 10 VPS thì 9 cái chạy nginx. :D, vẫn còn 1 con chạy apache nên vẫn hay phải cài đặt mấy cái này, tự dưng hôm nay làm SSL lại chưa fix lỗi www nên quyết định note bài này cho nhớ.

Cấu hình redirect http to https trên Apache
Cấu hình redirect http to https trên Apache

Nếu bạn nào có đọc bài hướng dẫn cấu hình Google Webmaster Tools cho Website mới của adsweb thì sẽ thấy bước 02 “Cài đặt URL cho Website mới”.

Nếu bạn làm như vậy mới chỉ xong 1/2 công việc. Một số website hay bị lõi trùng lặp giữa www và non-www . Google hiểu website www.adsweb.com.vn và là 2 website khác nhau, vì thế việc của chúng ta là phải cấu hình để nó chỉ nhận 1 địa chỉ mà các bạn muốn mà thôi.

Việc nhận 2 địa chỉ sẽ khiến nội dung của bạn index bị chậm, thậm chí bị nhầm lẫn. Một số lập trình viên thiếu kinh nghiệm còn gây ra nhiều tai hại khác, ví dụ thẻ canonical cũng đặt sai.

Để làm điều này, bạn tạo 1 file mới nằm ở thư mục gốc của web (bên trong public_html) Bạn tạo 1 file có tên .htaccess (nên sử dụng công cụ FTP filezilla. Mình có thử Cute FTP một lần thì thấy nó không nhìn thấy file này)

Để có thể Redirect 301 từ www về non www


RewriteEngine on
RewriteCond %{HTTP_HOST} ^www\.(.*)$ [NC]
RewriteRule ^(.*)$ http://%1/$1 [R=301,L]

Để chuyển tiếp từ http sang https bạn cấu hình như sau


RewriteEngine on
RewriteCond %{HTTPS} off
RewriteRule ^(.*)$ https://%{HTTP_HOST}%{REQUEST_URI} [L,R=301]

Nếu bạn sử dụng https trên Apache bạn vẫn phải fix cái lỗi WWW. Vậy thì dùng luôn đoạn này


RewriteEngine on
RewriteCond %{HTTPS} off
RewriteRule ^(.*)$ https://%{HTTP_HOST}%{REQUEST_URI} [L,R=301]
RewriteCond %{HTTP_HOST} ^www\.(.*)$ [NC]
RewriteRule ^(.*)$ https://%1/$1 [R=301,L]
aicode

Đơn giản chỉ có vậy thôi. Bài kế tiếp mình sẽ hướng dẫn các bạn cấu hình Cache file với htaccess để tối ưu tốc độ load của trang.