ập nhật một số Điều khoản sử dụng dịch vụ của adsweb để khách hàng hiểu rõ hơn về những quy định cần tuân thủ, qua đó hỗ trợ việc hợp tác nhanh chóng, đạt hiệu quả cao hơn.

 

I. Điều khoản chung

– Khách hàng phải đủ 18 tuổi trở lên.
– Cần cung cấp đầy đủ, chính xác các thông tin cá nhân cơ bản, địa chỉ, email… và các thông tin khác cho adsweb
– Khi sử dụng dịch vụ của adsweb, khách hàng cần tuân thủ các điều khoản adsweb đề ra.
– Đối tượng áp dụng: Tất cả người sử dụng dịch vụ adsweb bao gồm các cá nhân, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp hay đại diện của họ.
– Với việc đăng ký sử dụng dịch vụ, khách hàng được coi là đồng ý với các điều khoản và bị ràng buộc bới những điều khoản do công ty đề ra.
– Trong quá trình tối ưu, các điều khoản sẽ có thể thay đổi vào từng thời điểm, bên mua cần chấp nhận các điều khoản đã được sửa đổi của bên cung cấp.

II. Điều khoản sử dụng website                  

1. Khách hàng (bên mua) cam kết và tự chịu trách nhiệm với adsweb (bên cung cấp) sử dụng website của mình vào những mục đích hợp pháp.
– Không được sử dụng các dịch vụ Internet vào bất cứ mục đích nào liên quan đến vi phạm Pháp luật Việt Nam như phá hoại an ninh quốc gia, gây rối trật tự xã hội, làm tổn hại thuần phong mỹ tục hoặc kinh doanh bất hợp pháp.
– Có trách nhiệm kiểm soát, ngăn cấm các đối tượng khác thực hiện điều đó trên trang web của mình.
2. Chịu trách nhiệm về tính xác thực của các thông tin đăng tải trên website.
3. Tuân thủ các quy định của Pháp luật về quyền sở hữu công nghiệp, bản quyền.
– Tuân thủ theo đúng các quy định của Nhà nước về sử dụng dịch vụ Internet, quảng cáo và các điều khoản đã thỏa thuận giữa bên mua và bên cung cấp dịch vụ.
4. Khách hàng cần tự bảo quản mật khẩu hay thông tin liên quan đến tài khoản quản trị web của mình. Khi có sự cố liên quan như mất, để lộ các thông tin về mật khẩu/ thông tin bảo mật khác hay phát hiện các hành vi truy cập web trái phép bằng tài khoản của mình, khách hàng cần báo lại ngay cho adsweb. Tuy nhiên, adsweb sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào liên quan đến việc người sử dụng không giữ an toàn các tài khoản quản trị mà chúng tôi đã cung cấp.
5. Bên cung cấp sẽ sao lưu dữ liệu định kỳ hàng tuần, đảm bảo an toàn dữ liệu và tính thông suốt của website cho bên mua nhưng sẽ không chịu trách nhiệm bồi thường dữ liệu trong trường hợp hệ thống máy chủ bị gián đoạn do các sự cố bất khả kháng như thiên tai, hỏa hoạn, hệ thống máy chủ hỏng vật ký phần cứng.
6. Đối với trường hợp khách hàng khiếu nại: adsweb sẽ nhanh chóng giải quyết khiếu nại của khách hàng về chất lượng dịch vụ trong phạm vi trách nhiệm của chúng tôi.
7. Đối với khách hàng sử dụng dịch vụ không theo đúng cam kết đã thỏa thuận, adsweb có quyền đơn phương tạm ngừng hay chấm dứt cung cấp dịch vụ mà không cần phải thông báo trước.

III. Điều khoản thanh toán

1. Ngay sau khi ký hợp đồng, khách hàng cần có trách nhiệm thanh toán 100% các khoản phí đã ghi trong hợp đồng, có thể lựa chọn một trong số các hình thức thanh toán theo quy định. Các khoản phí sẽ không hoàn trả lại khi khách hàng tự chấm dứt hợp đồng.
2. Chủ động nộp phí duy trì dịch vụ trước khi hết hạn dịch vụ. Trường hợp đã đóng phí gia hạn, khách hàng cần có trách nhiệm lưu lại các chứng từ liên quan.
3. Mọi thay đổi liên quan đến hợp đồng phải có văn bản đề nghị đối phương trước bảy ngày để giải quyết. Toàn bộ chi phí phát sinh sau thay đổi do nguyên nhân từ bên nào thì bên đó có trách nhiệm thanh toán đầy đủ.

IV. Một số điều khoản khác

– Đối với trường hợp khách hàng bằng bất kỳ lý do gì không cung cấp nội dung thông tin liên quan đến website của mình cho adsweb thực hiện công việc, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về tiến độ triển khai hợp đồng.
– Đối với trường hợp khách hàng có nhu cầu mở rộng, tăng thêm thông số kỹ thuật trang web, hợp đồng mới sẽ được lập chi tiết dựa theo yêu cầu của khách hàng.
– Đối với trường hợp xảy ra sự cố bất khả kháng như thiên tai, hỏa hoạn, thảm họa… hai bên sẽ bàn bạc và xem xét về thời gian thực hiện tiếp hợp đồng.